Konfigurator

Registrácia

 
 
 
Priezvisko:*
 (nastavenie môžete neskôr zmeniť)

* Údaje s hviezdičkou sú povinné.

* Registráciou do plánovača súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou SIKO KÚPEĽNE a.s.
Plné znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov:
Registráciou dáva uživateľ svoj súhlas na spracovanie osobných údajov. Na spracovanie osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a uživateľ má práva uvedené v tomto zákone. Poskytnutie osobných údajov uživateľom je dobrovoľné.
Súhlas poskytuje uživateľ na dobu neurčitú s tým, že ho môže kedykoľvek odvolať. Je si vedomý toho, že mám právo na informácie v rozsahu zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, právo požadovať odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a ďalšie práva stanovené v zákone č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Uživatel zároveň súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje, ktoré poskytol v pri registrácii používané a spracúvané spoločnosťou SIKO KÚPEĽNE a. s. so sídlom Porubského 2, Bratislava 811 06, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vloţka č. 4338/B v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení neskorších predpisov, za účelom ich použitia marketingom tejto spoločnosti. Zároveň dáva súhlas s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté a sprístupnené: SIKO KOUPELNY a.s., so sídlom Skorkovská 1310, 198 00 Praha 9, Česká republika, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Praha, Oddiel B, Vloţka 9124 a prenesené do Českej republiky.
nájdete tu.